Vrouwen aan de top

Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook en vooral een bedrijfseconomisch belang. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen en bestuur neemt al jaren toe, maar een versnelling is noodzakelijk.

Een van de manieren om dat te bereiken is de database voor nieuwe topvrouwen, een initiatief van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en minister Jet Bussemaker. Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook een bedrijfseconomisch belang. Het biedt ondernemingen een concurrentievoordeel omdat zij beter in staat zijn in te spelen op ontwikkelingen in hun omgeving.

In de Europese politiek maar ook in eigen land klinkt met enige regelmaat de roep om quota in te stellen, al dan niet afgedwongen met sancties. Dat is een slecht idee. Het is beter talent te herkennen binnen ondernemingen en ervoor te zorgen dat dat door kan stromen naar functies aan de top en in het hogere management.

Op dat vlak doen bedrijven ook al heel veel. Zo biedt Talent naar de Top bedrijven de mogelijkheid best practices uit te wisselen. Daarnaast leggen ondertekenaars van het Charter van Talent naar de Top vast naar welke (evenwichtiger) verhouding ze streven en hoe ze die willen bereiken. Als streefcijfers niet gehaald worden, leggen ze daar verantwoording over af.

In de Wet bestuur en toezicht is vastgelegd dat grote naamloze en besloten vennootschappen ernaar dienen te streven dat hun zetels ten minste voor 30 procent worden bezet door vrouwen en ten minste voor 30 procent door mannen.

Lees meer