Criminaliteit

Criminaliteit tegen ondernemers is aan de orde van de dag. Via de fysieke én de digitale weg verliezen bedrijven inmiddels jaarlijks miljarden euro's. Dit kan een risico vormen voor de groei en zelfs de continuïteit van bedrijven. Daarbij is nog niet meegenomen het persoonlijk letsel en leed, psychisch en vaak ook fysiek, bij talloze ondernemers én medewerkers in bedrijven. Er moet meer aandacht voor preventie komen om problemen en schade vóór te zijn. Daadwerkelijk samenwerken en informatie delen op basis van gelijkwaardigheid, zowel tussen publieke als privaat-publieke partijen zijn cruciaal om criminaliteit in de 21e eeuw beheersbaar te houden en - beter nog - terug te dringen.

Natuurlijk mag van ondernemers en burgers worden gevraagd zich in te zetten om criminaliteit te voorkomen en schade zoveel mogelijk te beperken. Door de snelle en sterke opkomst van technologie is de kennis voor bedrijven over effectieve preventie op alle fronten (fysiek, digitaal, intern) niet bij te houden zonder ondersteuning van de overheid. Alleen zo kunnen preventie en repressie elkaar aanvullen en versterken.

Om dit traject vorm te geven is onder het topoverleg in het NPC (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ) een permanente werkstructuur vormgegeven waarin in teams gezamenlijk gewerkt wordt aan strategieën om preventie én repressie van onder meer fraude, cybercrime, afpersing, overvallen, heling (en daarmee diefstal) naar een hoger peil te brengen.

Lees meer
Brochure
31-05-2017
NL Next Level: een veilig Nederland in Europa en de wereld
Terrorisme, (cyber)criminaliteit, migratie, onzekerheid in de samenleving. Ontwikkelingen die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Veiligheid is meer dan voorheen een belangrijk punt op de ondernemersagenda. Deze brochure geeft een visie op het noodzakelijke beleid voor een veilig Nederland en Europa en laat zien dat terugtrekken achter de dijken geen optie is.