Projecten

Meer dan 1 op de 6 Nederlanders heeft een handicap. Ondanks hun beperking moeten ook zij mee kunnen doen in de samenleving. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich in voor een betere toegankelijkheid van producten en diensten.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn 11 oktober 2016 een nieuwe campagne gestart - in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken - die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

Nederland is ondernemender dan ooit en behoort op veel gebieden tot de absolute wereldtop. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Nederland kan en moet de ambitie hebben om het meest welvarende land ter wereld te worden. Startups zijn onmisbaar in het realiseren van deze ambitie. Ze zijn een belangrijke motor achter vernieuwing en zorgen voor de broodnodige dynamiek in de economie. Startups ontwikkelen technologieën en business modellen die 'disruptive' kunnen zijn en bestaande systemen en markten op zijn kop zetten. Dat is zuurstof voor een innovatie-ecosysteem van een land.

Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en voor het milieu.